www.cegelec.com | English |
Home  > Aanbod  > Blusschuim
  • Send to a friend

Blusschuim

Vooral in de chemische en petrochemische sector vinden deze systemen veel toepassingen.

Het schuim vormt een afschermende film boven de brandende vloeistof. Hierdoor worden de vrijkomende toxische gassen tot een minimum beperkt.

De verschuimingsgraad en het type schuim varieert naargelang de toepassing.

Schuimproducten worden toegepast op vlottende daken, opslagruimtes, vliegtuigloodsen, ...

 

 


Page Up
Wettelijk bericht