www.cegelec.com | English |
Home  > Infopunt  > 
  • Send to a friend

Nieuws

Het Fonds VINCI ondersteunt projecten van algemeen belang

Door het Fonds VINCI op te zetten, geven de oprichtende entiteiten blijk van hun wil om mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

De Groep VINCI wil met menselijke en financiŽle middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. De Groep zal dus niet alleen financiŽle steun toekennen, maar zal zijn medewerkers ook de kans bieden om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties.

De medewerkers van de Groep VINCI in BelgiŽ zullen zich hierdoor op duurzame wijze kunnen inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties. Organisaties die belangstelling hebben voor een dergelijk partnerschap worden uitgenodigd om hun kandidaatsdossier in te dienen.

De Koning Boudewijnstichting heeft de tweede projectoproep van het Fonds VINCI afgesloten op 6 mei 2013. 109 verenigingen hebben een dossier ingediend, nl 70 Franstalige dossiers en 39 Nederlandstalige dossiers. De Koning Boudewijnstichting en de correspondenten van het Fonds VINCI hebben een preselectie van de dossiers uitgevoerd waarbij 32 Franstalige dossiers en 19 Nederlandstalige dossiers werden gepreselecteerd.

 Op 25 juni zal bij de Koning Boudewijnstichting een jury hierover beraadslagen en een selectie maken van de te bezoeken projecten. In het kader van deze projectoproep zijn we opnieuw op zoek naar gemotiveerde meters en peters om deze verenigingen te steunen.

 

nieuwslijst


Page Up
Wettelijk bericht